Ευκαιρίες Καριέρας

ITF Hellas > Ευκαιρίες Καριέρας


Ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της εταιρίας είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί μας, καθώς γνωρίζουμε ότι το
ανθρώπινο δυναμικό κάνει την διαφορά. Στην ITF Hellas σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, υποστηρίζουμε
τις προσπάθειές τους και εργαζόμαστε με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι διαδικασίες επιλογής συνεργατών που εφαρμόζουμε έχουν ως στόχο την επιλογή ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται όχι μόνον στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Αναζητούμε ανθρώπους δυναμικούς, ταλαντούχους, με καινοτόμο πνεύμα και διάθεση για εργασία και μάθηση. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, το οποίο θα καταχωρηθεί.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να εξετάζουμε το βιογραφικό σας όταν προκύπτουν αντίστοιχες θέσεις που σας ενδιαφέρουν και να σας ειδοποιούμε.


Αποστολή Βιογραφικού