Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ITF Hellas > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Στο Italfarmaco δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερο μας εαυτό σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε. Προσπαθούμε πάντα να υπερβαίνουμε τα όρια, μετατρέποντας τις αξίες μας σε ενέργειες, ενώ πιστεύουμε στην κοινωνική συμμετοχή και εργαζόμαστε για την καθιέρωση διαδικασιών σχεδιασμένων για τους ανθρώπους .


Ακολουθώντας αυτήν τη φιλοσοφία, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες:
Η Italfarmaco συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα βιοϊατρικής έρευνας, πανεπιστήμια, ενώσεις και ΜΚΟ.
Η Italfarmaco ενθάρρυνε την κυκλοφορία του «πράσινου φύλλου», ενός εργαλείου για τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την υγεία των εγκύων γυναικών.

Η Italfarmaco έχει συνεργαστεί με το Ίδρυμα Irene Villa μέσω εταιρικών δώρων αλληλεγγύης
Η Italfarmaco συμμετέχει στη δημιουργία επιχορηγήσεων για έρευνα που επικεντρώνεται στον τομέα της νευρο-ογκολογίας.


Η ITF υποστηρίζει τις διάφορες ενώσεις ασθενών στην ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των παθολογιών τους.
Οι υπάλληλοι της Italfarmaco δωρίζουν ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από τη μισθοδοσία τους που προορίζεται για ΜΚΟ.


Η Italfarmaco κατάφερε, μαζί με το Υπουργείο Υγείας της Κοινότητας της Μαδρίτης και της Disney, να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στην Ισπανία την πρεμιέρα μιας ταινίας στο δρόμο και σε δύο Νοσοκομεία.
Ομοίως, από την Italfarmaco σκοπεύουμε να δώσουμε από κοινού ευθύνη στην επιχειρηματική κοινότητα όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, την ισότητα των αμοιβών και την επαγγελματική και τη ζωή-ζωή, βελτιώνοντας έτσι τη διαχείριση των ταλέντων και την ανταγωνιστικότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Italfarmaco συνδέεται με τον όμιλο εταιρειών που έχουν δεσμευτεί για ίσες ευκαιρίες και κοινωνική ευθύνη, υπογράφοντας συμφωνία δέσμευσης με το Δημοτικό Συμβούλιο του Alcobendas και τη Γενική Διεύθυνση Γυναικών της Κοινότητας της Μαδρίτης.


Επιπλέον, η Italfarmaco προσπαθεί να ανταποκριθεί στην κοινωνία επηρεάζοντας το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων μας, υιοθετώντας μέτρα πρόληψης και ελαχιστοποίησης στην παραγωγή αποβλήτων, αναλαμβάνοντας ενέργειες ταξινόμησης, χειρισμού, αποθήκευσης, ελέγχου και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Στον Όμιλο Italfarmaco κάνουμε καθημερινά το καλύτερό μας σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε. Προσπαθούμε πάντα να μετατρέπουμε τις αξίες μας σε ενέργειες, πιστεύουμε στην κοινωνική συμμετοχή και εργαζόμαστε για την καθιέρωση διαδικασιών σχεδιασμένων για τους ανθρώπους. Η ITF Hellas επίσης υποστηρίζει ιατρικές εταιρίες, ενώσεις ασθενών στην ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των παθολογιών τους και ΜΚΟ.

Η ITF Hellas ακολουθεί ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον και τον άνθρωπο και κύριο στόχο έχουν ενέργειες όπως: Ανακυκλώνω, Σβήνω τα φώτα, Σκέφτομαι πριν τυπώσω, Προσφέρω, Στηρίζω, Ενισχύω.